Polityka gwarancji

Polityka gwarancji

Okres gwarancyjny wyposażenia wynosi 18-miesięczny.ZECO zapewnia bezpłatną gwarancję na wszystkie urządzenia.Po wykryciu problemów z jakością, takich jak uszkodzenie części wyposażenia, wymienimy je bezpłatnie.

W okresie gwarancji powołamy agent a świadczącego usługi w zakresie śledzenia jakości.Wykonywanie rozmów telefonicznych co kwartał, rejestrowanie i rozwiązywanie problemów w szczegółach, ustanawianie plików użytkownika, listów kontaktowych i usługi następcze.Zapewnienie terminowej odpowiedzi na zapytanie i żądanie klienta oraz aktywna wymiana informacji technicznych i zarządczych.

Zhengfeng valve Warranty Policy
Katalog informacji o zaworach ZECO