Jak zawor kulowy kontroluje poziom wody?

Jak zawor kulowy kontroluje poziom wody?

Pływający zawór jest bardzo powszechny w naszym życiu.Jest powszechnie stosowany i może działać autonomicznie bez jakiejkolwiek siły zewnętrznej.

Jaka jest zasada działania zaworu kulowego?

W rzeczywistości, pływający zawór kulowy wykorzystuje pływalność wody i grawitację natury.Jedna strona pływającego zaworu kulkowego jest wydrążonym pojemnikiem, który może wytwarzać pewną pływalność, a druga jest sterownikiem zaworu, który jest połączony po obu stronach.W akwarium jest woda, a poziom wody będzie nadal wzrastać.Kiedy powierzchnia wody styka się z pływającą kulą, pływająca kula podniesie się wraz ze wzrostem poziomu wody ze względu na pływalność.Gdy poziom wody podnosi się do pewnego poziomu, zawór zostanie podniesiony z powodu dźwigni, a następnie stan włączenia przełącznika może być kontrolowany

Pływający zawór kulowy jest powszechnie stosowany w zbiornikach wodnych, wieży pożarowej, miejskiej dostawie wody i drenażu, a także w niektórych kopalniach.Jest ona szeroko wykorzystywana do ochrony energii i ochrony środowiska.Kluczowym czynnikiem w całym urządzeniu jest pływająca kula zbiornika wodnego, który jest zazwyczaj zainstalowany na rurze wlotowej zbiornika wodnego.Kiedy poziom wody podnosi się do pewnego poziomu, platforma otwiera główny zawór, a gdy poziom wody spada, platforma będzie podąża ć za. Zawór kuli jest rodzajem zaworu przepony, który jest kontrolowany przez zawór pilot.W ten sposób nie jest łatwo znaleźć młot wodny w rurze wodnej, chroniąc w ten sposób rurę wodną i śluzę.

W rzeczywistości struktura zaworu wrót jest stosunkowo prosta.Włączenie przełącznika jest całkowicie kontrolowane przez pływalność wody.Jest ona bardzo niezależna i nie będzie miała wpływu na inne obiekty lub inne obiekty.Jeśli zawór wrót jest uszkodzony, konserwacja jest bardzo prosta.


Podobne wiadomości
Katalog informacji o zaworach ZECO