Jakie czynniki należy uwzględnić w wyborze zaworu?

Jakie czynniki należy uwzględnić w wyborze zaworu?

Wybór zaworów opiera się na racjonalności działania, bezpieczeństwa i ekonomii oraz na doświadczeniu wynikającym z kompleksowego porównania równowagi.Przed wyborem zaworu należy przedstawić następujące warunki pierwotne:

Właściwości fizyczne

(1) Stan materiału
a. Stan materiału gazu obejmuje istotne dane o wła ściwościach fizycznych, czysty gaz lub mieszaninę, niezależnie od tego, czy występują ciekłe krople lub cząstki stałe, oraz czy występują łatwo skondensowane elementy.
b. Stan materiału płynnego obejmuje: istotne dane o właściwościach fizycznych, niezależnie od tego, czy składnik lub mieszanina zawiera składnik lotny lub rozpuszczony gaz (po zmniejszeniu ciśnienia może on wytrącić w dwufazowy przepływ), czy zawiera zawiesinę stałą, czy też lepkość, punkt zamarzania lub punkt wlewu cieczy.

(2) Inne właściwości: w tym korozyjność, toksyczność, rozpuszczalność materiałów konstrukcyjnych zaworów oraz czy są one łatwopalne i wybuchowe.Czasami te właściwości nie tylko wpływają na materiał, ale także powodują szczególne wymagania konstrukcyjne, lub muszą poprawić jakość rurociągów.

Warunki eksploatacji w eksploatacji

(1) Zgodnie z temperaturą i ciśnieniem w normalnych warunkach pracy konieczne jest również połączenie warunków pracy podczas uruchamiania, wyłączania lub regeneracji.
a. Maksymalne ciśnienie zamykające pompy należy uwzględnić dla zaworu wylotowego pompy.
b. Jeżeli temperatura regeneracji układu jest znacznie wyższa od normalnej temperatury, ale ciśnienie jest zmniejszone, należy uwzględnić ogólny wpływ temperatury i ciśnienia dla tego typu systemu.
c. Stały stopień działania: tzn. częstotliwość otwierania i zamykania zaworów wpływa również na wymagania dotyczące odporności na zużycie.W przypadku systemów o częstym otwieraniu i zamykaniu należy rozważyć, czy zainstalować zawory podwójne.

(2) Dopuszczalny spadek ciśnienia w systemie
a. W przypadku gdy dopuszczalny spadek ciśnienia systemu jest mały lub dopuszczalny spadek ciśnienia nie jest mały, ale nie jest wymagany regulamin przepływu, należy wybrać typ zaworu z małym upuszczeniem ciśnienia, np. zawór bramy, przez zawór kulowy itp.
b. Jeżeli konieczne jest regulowanie przepływu, należy wybrać typ zaworu o dobrej skuteczności regulacji i pewnym spadku ciśnienia (proporcja spadku ciśnienia w spadku ciśnienia w całym gazociągu jest związana z czułością regulacji).

(3) Środowisko zaworu: w zimnym obszarze, szczególnie w odniesieniu do materiałów chemicznych, materiał nadwozia zaworu zasadniczo nie jest z żeliwa, ale ze stali odlewanej (lub ze stali nierdzewnej).

Zawór (funkcja)


(1) Odcięcie; prawie wszystkie zawory mają funkcję odcięcia.Zawór wejściowy i zawór kulowy można wybrać, jeżeli są one wykorzystywane wyłącznie do odcięcia i nie muszą regulować przepływu.W przypadku konieczności szybkiego odcięcia, bardziej odpowiednie są kur, zawór kulowy i zawór motyla.Zawór stopu może regulować przepływ i odciąć dopływ.Motylkowy zawór nadaje się również do regulacji dużych przepływów.

(2) Zmień kierunek przepływu: wybierz dwukierunkowe (kanał L) lub trójkierunkowe (kanał T) zawory lub kurki, które mogą szybko zmienić kierunek przepływu materiałów.Ponieważ jeden zawór odgrywa rolę więcej niż dwóch zaworów, może on uprościć działanie, uczynić przełącznik dokładnym i zmniejszyć ilość miejsca.

(3) Regulacja: zawór stopu i zawór tłoka mogą spełniać ogólne regulacje przepływu, a zawór igły może być stosowany do mikroregulacji; zawór przepustnicy nadaje się do stabilnej regulacji (ciśnienia i przepływu) w dużym zakresie przepływu.

(4) Kontrola: zawór kontrolny może być stosowany w celu zapobieżenia zawaleniu materiału.

(5) Zawory z dodatkowymi funkcjami mogą być wybierane do różnych procesów produkcyjnych, takich jak zawory z osłoną, portem odpływowym i obejściem, zawory z otworem wentylacyjnym, aby zapobiec osadzaniu się cząstek stałych itp.

Zasilanie do otwierania i zamykania zaworów: większość zaworów obsługiwanych lokalnie stosuje koło ręczne.Dla tych, którzy są w pewnej odległości od pracy, można użyć koła ła ńcuchowego lub pręta przedłużającego.Niektóre zawory o dużej średnicy mają silniki w konstrukcji zaworu ze względu na nadmierny moment obrotowy wyjściowy.W obszarze zabezpieczonym przed wybuchem stosuje się silniki odporne na wybuch o odpowiedniej klasie.

Zdalny zawór sterujący: stosowane typy mocy to pneumatyczny, hydrauliczny, elektryczny itp., między którymi elektryczny można podzielić na zawor elektromagnetyczny i zawor napędzany silnikiem.Należy ją wybrać w zależności od dostępnych potrzeb i energii.


Podobne wiadomości
 • Trend rynkowy zaworów motyli kołnierzowych

  Trend rynkowy zaworów motyli kołnierzowych

  April 4, 2019W odniesieniu do kierunku producentów i rynków zaworów kołnierzowych, według analizy, główne trendy w przyszłości są następujące:1.Wraz z rozwojem wydobycia ropy do...view
 • Klasyfikacja wywalonych zaworów sterowania trymem

  Klasyfikacja wywalonych zaworów sterowania trymem

  April 4, 2019Balansowane zawory sterujące wykończeniowe są zazwyczaj podzielone na statyczne zawory bilansowe, dynamiczne zawory przepływowe i dynamiczne wyważenia ciśnienia różnicowego.A. Statyczne zawory wyważania są...view
 • Double Orifice Air Release Valve

  Double Orifice Air Release Valve

  May 28, 2019Podwójne otwory wentylacyjne są odpowiednie dla rurociągów z wodą jako medium.Jest to niezbędne wyposażenie rurociągów do usuwania gazu w rurociągach, aby poprawić wydajność transportu wodnego...view
 • Wprowadzenie zaworu Wrót podwodnych uszczelnionych miękko

  Wprowadzenie zaworu Wrót podwodnych uszczelnionych miękko

  May 28, 2019Podziemny miękki zawór uszczelniający jest również nazywany zakopanym zaworem wrót, który jest rodzajem podziemnego zaworu wrót.Można je bezpośrednio zakopać pod ziemią bez koszy, co zmniejsza...view
Katalog informacji o zaworach ZECO